COLEGIUL  DE  REDACŢIE

 

 

 

 

STELIAN  DUMISTRĂCEL – redactor-şef

REMUS ZĂSTROIU – redactor-şef adjunct

DOINA  HREAPCĂ – redactor-şef adjunct

ION.  H.  CIUBOTARU

MIRCEA  CIUBOTARU

GABRIELA  HAJA

DAN  MĂNUCĂ

LUMINIŢA BOTOŞINEANU – secretar ştiinţific de redacţie

VICTOR  DURNEA – secretar ştiinţific de redacţie