COMITETUL  DE  REDACŢIE:

Nicolae BĀRNA, acad. Mihai CIMPOI (Republica Moldova), Serge Fauchereau (Franţa), Andrei GRIGOR, Laurenţiu HANGANU, Dan HĂULICĂ, membru corespondent al Academiei Romāne, Nicolae ILIESCU, Dan Horia MAZILU, membru corespondent al Academiei Romāne, Michael METZELTIN (Austria), membru de onoare al Academiei Romāne, acad. G. MIHĂILĂ, Ileana MIHĂILĂ, Dumitru MICU, Andrei NESTORESCU, Nicolae MECU, Basarab NICOLESCU (Franţa), membru de onoare al Academiei Romāne, Mihaela CONSTANTINESCU PODOCEA, Michaela ŞCHIOPU

Redactor: Antoaneta IORDACHE

Tehnoredactor: Doina  STOIA