LIMBA  ROMÂNĂ

Editor-in-Chief: Marius Sala

Assistant Editors: Gh. Chivu and Alexandru Mareş

Editorial Secretary: Doru Mihăescu

Romanian Associate Editors: Gr. Brâncuş, Gh. Chivu, Doru Mihăescu, Alexandru Mareş, Valeria Guţu Romalo, Theodor Hristea, Camelia Stan, Laura Vasiliu, Rodica Zafiu

International Associate Editors: Klaus Bochmann, Anatoli Ciobanu, Jiří Felix, Christian Ionescu, Cicerone Poghirc, Tamara Repina

COMITETUL  DE  REDACŢIE  ROMÂN

Acad. MARIUS SALA – redactor-şef, GH. CHIVU – redactor-şef adjunct, ALEXANDRU MAREŞ – redactor-şef adjunct, DORU MIHĂESCU – secretar de redacţie, GR. BRÂNCUŞ, VALERIA GUŢU ROMALO, THEODOR HRISTEA, CAMELIA STAN, LAURA VASILIU, RODICA ZAFIU

COMITETUL  DE  REDACŢIE  INTERNAŢIONAL

KLAUS BOCHMANN (Leipzig), ANATOLI CIOBANU (Chişinău), JIŘÍ FELIX (Praga), CHRISTIAN IONESCU (Santiago de Compostella), CICERONE POGHIRC (Paris), TAMARA REPINA (Sankt-Petersburg)

RODIPET S.A., Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1, P.O. Box 33–57, Bucureşti, România, tel. (4021) 318 7000, (4021) 318 7001; fax (4021) 318 7002,
(4021) 318 7003; e-mail: rodipet@rodipet.ro

ORION PRESS IMPEX 2000 S.R.L., P.O. Box 77–19, sector 3, Bucureşti, România, tel./fax (4021) 610 6765, (4021) 210 6787; tel. 0311 044 668;
e-mail: office@orionpress.ro

 

Redactor: Ana BOROŞ

Tehnoredactor: Doina  STOIA