COMITETUL  DE  ONOARE
Honorary  Editorial  Board

prof. univ. dr. Enrico PATTARO, Universitatea din Bologna, Italia; prof. univ. dr. Vicenzo FERRARI, Universitatea Genova, Italia; prof. dr. Jacqueline MORAND-DEVILLER, decan de onoare al Facultăţii de drept a Universităţii Paris I (Panteon-Sorbona); prof. univ. dr. Vlad CONSTANTINESCU, Universitatea „Robert Schumann, Centrul de studii internaţionale şi europene din Strasbourg, Franţa; prof. univ. dr. Joseph HUDAULT, Universitatea „Pantheon” Sorbona, Franţa; Profesor emerit Michel PRIEUR, Universitatea din Limoges, Franţa.

COMITETUL  DE  REFERENŢI  ŞTIINŢIFICI
Advisory Board

prof. univ. dr. Mircea DUȚU, Director al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof. univ. dr. Rodica-Mihaela STĂNOIU, cercetător ştiinţific emerit, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI,  decanul Facultăţii de Drept, Univesitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti; prof. univ. dr. Vlad CONSTANTINESCU, Centrul de studii internaţionale şi europene din Strasbourg, Franţa; prof. dr. Tudorel TOADER, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași; prof. univ. dr. Jose Luis de la CUESTA, Universitatea del Pais Vasco, Spania; prof. Paul CRAIG, Universitatea Oxford, Marea Britanie; prof. Luis GUTIERREZ SANJUAN, Universitatea Las Palmas de Gran Canaria; prof. Jan SMITS, Maastricht Uiversity, Olanda; prof. Jacques ZILLER, Universita di Pravia, Italia; prof. Axel BORMANN, cercetător ştiinţific, Institut für Ostrecht München, Germany; prof. dr. Dana TOFAN, cercetător ştiinţific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof. univ. dr. Raluca DIMITRIU, cercetător ştiinţific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;  prof. dr. Simina-Elena TĂNĂSESCU, Universitatea din Bucureşti; prof. dr. Gheorghe BUTA, cercetător ştiinţific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof. dr. Mihail-Daniel ŞANDRU, cercetător ştiinţific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof. dr. Raluca MIGA-BEŞTELIU, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti; prof. dr. Alexandru ŢICLEA, Universitatea Ecologică din Bucureşti; prof. dr. Flavius BAIAS, Universitatea Bucureşti; dr. Tudor AVRIGEANU, cercetător ştiinţific gr. II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – (Drept Penal şi Procedură penală);. 

COLEGIUL DE REDACŢIE
Editorial Board

Redactor-şef (Chief editor): prof. univ. dr. Mircea DUŢU
Redactor (Editor): Iolanda VASILE, consilier juridic.
Secretar de redacţie (Editorial secretary): dr. Ion IFRIM, cercet. şt. gr. II 
Membri (Members): dr. Versavia BRUTARU, cercet. şt. gr. III; Mihaela-Gabriela BERINDEI, cercet. şt.;