COMITETUL  DE  ONOARE
Honorary  Editorial  Board

prof. univ. dr. Denis SZABO, Universitatea din Montreal, Canada; prof. univ. dr. Enrico PATTARO, Universitatea din Bologna, Italia; prof. univ. dr. Vicenzo FERRARI, Universitatea Genova, Italia; prof. univ. dr. Vlad CONSTANTINESCU, Universitatea „Robert Schumann, Centrul de studii internaţionale şi europene din Strasbourg, Franţa; prof. univ. dr. Joseph HUDAULT, Universitatea „Pantheon” Sorbona, Franţa; Profesor emerit Michel PRIEUR, Universitatea din Limoges, Franţa.

COMITETUL  DE  REFERENŢI  ŞTIINŢIFICI
Advisory Board

prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Decan, Facultatea de Drept, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi; prof. univ. dr. Jose Luis de la CUESTA, Catedra de Drept penal, Universitatea del Pais Vasco, Preşedinte al Asociaţiei Internaţionale de Drept penal; dr. Tudor AVRIGEANU, cercetător ştiinţific gr. II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – (Drept Penal şi Procedură penală); prof. univ. dr. Marilena ULIESCU, cercetător ştiinţific emerit, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI,  Decanul Facultăţii de Drept, Univesitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti; conf. univ. dr. Flavius BAIAS, Decanul facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti; prof. univ. dr. Joseph HUDAULT, Universitatea „Pantheon” Sorbona, Franţa; prof. univ. dr. Gheorghe BUTA, cercetător ştiinţific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;  lect. univ. dr. Bogdan PĂTRAŞCU, cercetător ştiinţific gr. II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – (Drept civil şi Procedură civilă); prof. univ. dr. Mircea DUŢU, Director al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Profesor emerit Michel PRIEUR, Universitatea din Limoges, Franţa – (Dreptul Mediului); prof. univ. Jacqueline MORAND-DEVILLER, Decan de onoare al Facultăţii de drept a Universităţii Paris I (Panteon–Sorbona); prof. univ. dr. Dana TOFAN, cercetător ştiinţific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – (Drept Administrativ); prof. univ. dr. Sofia POPESCU, cercetător ştiinţific emerit, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof. univ. dr. Vicenzo FERRARI, Universitatea Genova, Italia; prof. univ. dr. Enrico PATTARO, Universitatea din Bologna, Italia – (Teoria generală a dreptului, Sociologie juridică şi Filosofia dreptului); dr. Ortansa BREZEANU, cercetător ştiinţific de onoare, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof. univ. dr. Rodica-Mihaela STĂNOIU, cercetător ştiinţific emerit, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof. univ. dr. Denis SZABO, Universitatea din Montreal, Canada – (Criminologie); prof. univ. dr. Raluca MIGA-BEŞTELIU, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti; prof. univ. dr. Dumitra POPESCU,  cercetător ştiinţific emerit, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – (Drept Internaţional Public); prof. univ. dr. Raluca DIMITRIU, cercetător ştiinţific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;  prof. univ. dr. Alexandru ŢICLEA, rector, Universitatea Ecologică din Bucureşti – (Dreptul Muncii); conf. univ. dr. Alexandrina ŞERBAN, cercetător ştiinţific gr. II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof. univ. dr. Simina-Elena TĂNĂSESCU, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (Drept Constituţional); prof. univ. dr. Vlad CONSTANTINESCU, Universitatea „Robert Schumann”, Centrul de studii internaţionale şi europene din Strasbourg, Franţa; prof. univ. dr. Mihai ŞANDRU, cercetător ştiinţific gr. II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – (Drept European). 

COLEGIUL DE REDACŢIE
Editorial Board

Redactor-şef (Chief editor): prof. univ. dr. Mircea DUŢU
Secretar de redacţie (Editorial secretary): dr. Ion IFRIM, cercet. şt. gr. III 
Membri (Members): dr. Versavia BRUTARU, cercet. şt. gr. III; Mihaela-Gabriela BERINDEI, cercet. şt.; Iolanda VASILE, consilier juridic.