News
 • TEZAURUL ACADEMIEI ROMÂNE, vol. I DONATORI ŞI DONAŢII (1860-1848), vol. II, MONUMENTE DE ARHITECTURĂ, coord. acad. Ionel Haiduc şi acad. Păun Ion Otiman, dr. Dorina Rusu
 • ANTIDORON - CENTENARUL acad. EMIL CONDURACHI (1912-2012), ediţie îngrijită de Zoe Petre
 • AGRICULTURA ROMÂNIEI. PREZENT şi VIITOR, acad. Cristian Hera
 • BĂTRÂNUL INŢELEPT DE LA PYLOS. Volum omagial dedicat lui Andrei Avram la optzeci de ani, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”
 • NUVELISTUL REBREANU, Constantin Cubleşan
 • CÂNTECE FĂRĂ RĂSPUNS/CHANSON SANS REPONSE,(partitură muzicală), Cornel Ţăranu
 • ACADEMIA ROMÂNĂ, DICŢIONARUL LIMBII ROMÂNE, tomurile I-XIX.
 • ACADEMIA ROMÂNĂ, GRAMATICA LIMBII ROMÂNE, vol. I, II.
 • INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMÂNE, ROMÂNIA. ATLAS ISTIRICO-GEOGRAFIC.
 • INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR „C. BRĂILOIU” AL ACADEMIEI ROMÂNE, ATLASUL ETNOGRAFIC ROMÂN, vol IV PORTUL ŞI ARTA POPULARĂ.
 • IRINEL POPESCU (sub red.), TRATAT DE CHIRURGIE, vol. III, IV, VI, VII, VIII, XIX, X.
 • ION SOCOTEANU (COORD.), TRATAT DE CARDIOPATII CONGENITALE, VOL. I-III.
 • BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, MANUSCRISE EMINESCU vol. II-VI + CD

The Publishing House of the Romanian Academy is an institution subordinated to the Romanian Academy, having juridical status, and functioning according to the law no.752/2001 and to the Romanian Academy Status. It is financed by the State Budget, also from its own incomes and other financing sources. The publishing house was found in 1948 continuing and developing ever since, the publication of books and periodicals began in 1868 by the high scientific cultural Romanian academic forum.


DIFUZORI pentru publicaţii periodice


EDITURA ACADEMIEI ROMANE Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti,
Tel.: 4021 318 81 46, 4021 318 81 06, fax: 4021 318 24 44
Email: edacad@ear.ro


S.C. MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.
Piaţa Presei Libere, nr. 1, Corp B, Etaj 3, Cam. 301–302, sector 1, Bucureşti
Tel.: 4021 314 63 39, fax: 4021 314 63 39
Email: abonamente@manpres.ro, office@manpres.ro
www.romanianjournals.com


ORION PRESS IMPEX 2000 SRL, P.O. Box 77-19, sector 3, Bucureşti, România, Tel./fax: 4021 610 67 65, 4021 210 67 87; Tel.: 0311 044 668.
E-mail: office@orionpress.ro