COLEGIUL DE REDACŢIE

 

MIRELLE CORBIER (Paris), BERNHARD HÄNSEL (Berlin), WALTER MEIER-ARENDT (Frankfurt am Main), ION NICULIŢĂ (Chişinău), VASSIL NIKOLOV (Sofia), PETRE ALEXANDRESCU (Bucureşti), ALEXANDRU AVRAM (Le Mans), MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA (Iaşi), VICTOR SPINEI  (Iaşi),  ALEXANDRU VULPE (Bucureşti)

 

 

COMITETUL DE REDACŢIE

 

MIRCEA BABEŞ – redactor şef

CONSTANTIN C. PETOLESCU – redactor şef adjunct

ALEXANDRU BARNEA, OANA DAMIAN, MIHAELA MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, ION MOTZOI-CHICIDEANU, EUGEN NICOLAE, ALEXANDRU GHEORGHE NICULESCU, ANCA DIANA POPESCU – membri

LILIANA ZAHARIA – secretar de redacţie