COLEGIUL  DE  REDACŢIE

Acad. RADU  GRIGOROVICI

 Acad. GHEORGHE  PLATONI

Acad. ŞTEFAN  ŞTEFĂNESCU

 Acad. LIVIU  IONESIi

MIHAI  IACOBESCU

MARIAN  OLARU

ŞTEFAN  PURICI

Redactor-şef:

D. VATAMANIUC

membru de onoare al Academiei Romāne

Secretar de redacţie:

VASILE  I. SCHIPOR

Responsabil de număr:

Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu