CALITATEA  VIEŢII

Revistă de politici sociale

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII

Bucureşti

COLEGIUL DE REDACŢIE

Cătălin ZAMFIR (redactor-şef, membru corespondent al Academiei Române), Ioan MĂRGINEAN (redactor-şef adjunct), Ana BĂLAŞA (ICCV) (redactor-şef adjunct), Valeriu IOAN-FRANC, Mona SIMU (secretar de redacţie), Iuliana PRECUPEŢU (ICCV), Gheorghe SOCOL (ICCV), Mariana STANCIU (ICCV), Manuela STĂNCULESCU (ICCV), Bogdan VOICU (ICCV), Floare CHIPEA (Univ. din Oradea), Florica VASILIU (Univ. din Sibiu), Gheorghe ONUŢ (Univ. din Braşov), Jan DELHEY (Univ. din Bremen, Germania).

REDACŢIA

Calea 13 Septembrie nr. 13, Sector 5, Bucureşti
Casa Academiei, et. II, cam. 2314
Telefon: 318 81 06, int. 3207

 

 

Redactor: Călin DIMITRIU
Tehnoredactor: Cătălina RADU

  Coperta: Mariana ŞERBĂNESCU

 

 

 

© 2008, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

Calea 13 Septembrie nr. 13, Sector 5, 050711, Bucureşti, România
Telefon: 4021–318 8106, 4021–318 8146; Fax: 4021–318 2444
E-mail:
edacad@ear.ro
Adresa web: www.ear.ro