Aceste cărţi au fost tipărite cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni
www.dprp.gov.ro

 

  • ACADEMIA ROMÂNĂ, DICŢIONARUL LIMBII ROMÂNE, tomurile I-XIX.
  • ACADEMIA ROMÂNĂ, GRAMATICA LIMBII ROMÂNE, vol. I, II.
  • INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMÂNE, ROMÂNIA. ATLAS ISTIRICO-GEOGRAFIC.
  • INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR „C. BRĂILOIU” AL ACADEMIEI ROMÂNE, ATLASUL ETNOGRAFIC ROMÂN, vol IV PORTUL ŞI ARTA POPULARĂ.
  • IRINEL POPESCU (sub red.), TRATAT DE CHIRURGIE, vol. III, IV, VI, VII, VIII, XIX, X.
  • ION SOCOTEANU (COORD.), TRATAT DE CARDIOPATII CONGENITALE, VOL. I-III.
  • BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, MANUSCRISE EMINESCU vol. II-VI + CD
Editura Academiei Române este o instituţie subordonată Academiei Române, cu personalitate juridică, ce funcţionează în baza Legii nr. 752/2001 şi a Statutului Academiei Române; este finanţată atât de la Bugetul de Stat, cât şi din venituri proprii sau din alte surse de finanţare.

A fost înfiinţată în anul 1948, continuând şi dezvoltând, în cei 60 de ani de activitate, publicarea de cărţi şi reviste începută în anul 1868 de înaltul for ştiinţific şi cultural academic român.


DIFUZORI pentru publicaţii periodice


EDITURA ACADEMIEI ROMANE Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti,
Tel.: 4021 318 81 46, 4021 318 81 06, fax: 4021 318 24 44
Email: edacad@ear.ro


S.C. MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.
Piaţa Presei Libere, nr. 1, Corp B, Etaj 3, Cam. 301–302, sector 1, Bucureşti
Tel.: 4021 314 63 39, fax: 4021 314 63 39
Email: abonamente@manpres.ro, office@manpres.ro
www.romanianjournals.com


ORION PRESS IMPEX 2000 SRL, P.O. Box 77-19, sector 3, Bucureşti, România, Tel./fax: 4021 610 67 65, 4021 210 67 87; Tel.: 0311 044 668.
E-mail: office@orionpress.ro